Zomermiddag 2018

Uitnodiging

Zomermiddag in kasteel "Spelderholt"

Op zondagmiddag 22 juli in Beekbergen (nabij Apeldoorn) organiseert Stichting 'Het Esoterisch Genootschap' een esoterische zomermiddag met een trancesessie door medium Daan Akkerman en een boeiende lezing: ’’Mystiek Egypte’’ gegeven door Willem Witteveen. Ook wordt er spirituele/meditatieve muziek ten gehore gebracht door middel van een Keynote presentatie.De eerste bekende benoeming van het Spelderholt dateert uit 1730. Hierbij werd een boerderij genaamd "het Spelderholt" aan de Speelweg vermeld. De naam 'spel' is waarschijnlijk een afkorting van het woord kerspel. Ook kan het op de naalden van de naaldbomen slaan. De naam 'holt' verwijst naar een bos waar timmerhout vandaan werd gehaald. In elk geval was het landgoed een holt dat bij een kerspel hoorde. Op latere kaarten is de naam Speldermark te vinden. Dit was het grensgebied van het kerspel waar de Spelderholt onder viel en de aangrenzende kerspel. De Speldermark is in 1870 ontbonden. Ook komt de naam Spelderveld voor. Samen met het Lierderveld vormde dit het gebied tussen Beekbergen, Hoenderloo en Loenen. Dit lag aan de rand van een gebied dat in de volksmond al eeuwen "Het groote zand” heette, een met heide begroeide en heuvelachtige vlakte.


Over Willem Witteveen

Hij studeerde navigatie aan de Hoger Zeevaartschool, na zijn carrière als stuurman en loods, is hij nu voltijds onderzoeker voornamelijk gericht op het oude Egypte van de oude dynastieën vanaf 10.500 voor Christus. Zijn lezing: “De Grote Pyramide van Gizeh”.
De grote pyramide van Gizeh is een van de zeven wereldwonderen uit de klassieke oudheid en de enige die is overgebleven. Willem Witteveen verbindt na langdurig onderzoek gegevens en komt tot baanbrekende conclusies.
Pythagoras verklaarde al: ''alles is getal'', Edgar Cayce zei: ''Sound is the medicine of the future'' en de Kemetiaanse gids Abd 'El Hakim Awyan sprak: “It is all about sound”. Willem Witteveen bewijst dat al deze mannen gelijk hadden en dat wat wij nu als baanbrekend en nieuw beschouwen zijn oorsprong al had in het Oude Egypte.
De lezing is onderverdeeld in vier delen, gekoppeld aan de vier aardse elementen: Aarde, Water, Lucht en Vuur. Elk element vertegenwoordigt een hoofdrichting van het kompas en samen vormen ze een cirkel van verbond die wordt overkoepeld door het vijfde element 'Aether'.
Daarin spelen zich alle processen af waarbij ‘Aether’ de goddelijke wereld vertegenwoordigt. De lezing gaat vergezeld van een keynote presentatie en zal ongeveer, inclusief de pauze 2.5 uur duren.
Willem is een boeiende spreker de lezing zal ook veel nieuwe aspecten brengen die nog niet in zijn boeken of elders zijn gepubliceerd.

Entree
De kosten voor de gehele dag inclusief diner
bedragen € 55,00.
Aanmelding per email: info@parlanto.nl , telefoon 06 5310 4794 of schriftelijk Veenweg 24, 9678 TL Westerlee

Over Daan Akkerman

Deze middag zal Daan Akkerman paragnost, trance medium en voorzitter van het Esoterisch Genootschap in een trancesessie vragen beantwoorden van de aanwezigen de vragen kunnen van tevoren worden ingediend via email aan het Esoterisch Genootschap. Daan Akkerman is geboren en getogen te Westerlee (Groningen), waar hij nog steeds woonachtig is en zijn praktijk als paragnost uitoefent. Als kind al zag hij entiteiten en had ook andere paranormale ervaringen. Ook deed hij toen al spontaan voorspellingen die eigenlijk altijd uitkwamen.
Deze gave heeft hij benut en verdiept. Vele mensen zijn inmiddels bij hem op consult geweest. Mensen van alle rangen en standen zoals: ministers, commissarissen van de Koning(in), groot industriëlen, artsen, professoren en
beroemde artiesten etc. uit vele landen, hebben hem geraadpleegd.

Programma

12:00 uur:
Zaal open/muziek/klassiek meditatief tot …
13.00 uur: Ontvangst met koffie/thee en
openingswoord door de voorzitter.
13.15 uur: Lezing door Willem Witteveen/met Keynote presentatie.
14.15 uur: Pauze/muziek/koffie/thee/petitfour
16.00 uur: Openingsmeditatie/trancesessie door Daan Akkerman/sluitingsmeditatie
17.00 uur: Drankje en vervolgens uitgebreid luxe
buffet met soep, luxe belegde broodjes,
salades en fruit na
18.30 uur: Afsluiting met meditatieve muziek
• Tijden bij benadering

Het buffet etcetera in ‘Kasteel Spelderholt’ wordt door restaurant ’Spelderholt’ verzorgd.

De entree bedraagt: € 55,00 inclusief entree lezing, meditatie, trancesessie, met koffie, thee, petitfour, eindigend met luxe buffet.

Locatie
“Kasteel Spelderholt”
Spelderholt 9, 7361 DA Beekbergen
Telefoon 055 506 8847

Datum
Zondag 22 juli 2018, aanvangstijd 12:30 uur ontvangst in de kasteelhal, sluiting ca. 18:00 uur in de open haard zaal.


Locatie kasteel Spelderhort