Het Esoterisch Genootschap

Boek Atlantis

Essays door de meesters van de Witte Broederschap doorgegeven via trancemedium Daan Akkerman. Atlantis ging 26.000 jaar geleden ten onder. De inwoners van Atlantis waren hoogbegaafde, transparante wezens met weinig emotie. Zij konden in contact treden met andere kosmische dimensies en beschikten daardoor over een ongeloofelijke technische kennis. Zij konden reizen in fijnstoffelijke ruimteschepen. Ze konden de materie oplossen, gewichtloos maken en elders herplaatsen.

Een kosmisch jaar, van 26.000 aardse jaren, wordt nu afgesloten. We staan aan het begin van het Aquariustijdperk, een tijdperk van vrijheid, gelijkheid en broederschap, van liefde en wijsheid. Direct contact met onze gids, levitatie, reizen in de Kosmos, wordt weer mogelijk.Liefdevol geven de meesters van de Witte Broederschap hun informatie om ons in deze turbulente overgang te begeleiden. Zij vertellen ons over de Wet van Karma en laten de grote lijnen zien. De oorzaak van veel recente gebeurtenissen ligt in Atlantis.

Wat is onze taak?
Wat is de zin van ons leven?
Hebben we religies nodig?
Waarom zijn er rassen en talen?
Waarom zijn er piramides gebouwd?
Wat zijn ufo's en graancirkels?
We krijgen antwoorden die bijdragen tot onze bewustwording.

De meesters van de Witte Broederschap zijn lichtwezens in de Kosmos. Eens waren zij mensen als jij en ik. Zij hebben het pad van incarnatie en reïncarnatie voltooid. Een van hen is Meester Lanto. Reeds vele jaren geven deze lichtwezens prachtige en onthullende informatie, via trancemedium Daan Akkerman, door aan het Esoterisch Genootschap van de Kring van Verbondenen. Het boek Atlantis gaat niet alleen over Atlantis, maar behandelt vele andere onderwerpen. Het boek bestaat uit 8 hoofdstukken, te weten:

Aarde en omwenteling
De mensheid
Religies
De Kring van Verbondenen
Mens en dier
Atlantis, beschaving en ondergang
Magisch Egypte
Ufo's en buitenaards leven
Tot slot de bijlage: Een kosmische opdracht.

Reeds in 1988 wordt tijdens een trancesessie gewag gemaakt van het voornemen om, in een later stadium, de informatie die door de Witte Broederschap wordt doorgegeven, in boekvorm uit te geven. In de loop der jaren hebben de meesters ons tijdens onze sessies steeds vaker aangespoord om het boek (boeken) te gaan samenstellen. Zowaar een kosmische opdracht!

De grote omwenteling naar de nieuwe tijd

Niemand kan nu nog zeggen dat de enorme veranderingen die gaande zijn in de politiek en het klimaat, en die door de meesters van de Witte Broederschap zijn voorspeld, geen feit zijn. Echter, dit is slechts het begin van een lange reeks van steeds sneller toenemende gebeurtenissen, die uiteindelijk zal leiden tot vrede, wereldbroederschap en gelijkheid van alle mensen. Direct contact met onze gidsen, telepathie, healing, uittredingen zullen heel normaal zijn. Het is zeker geen einde der tijden. Het is de transformatie voor een totaal nieuw begin. Alle oude energie die de aarde ooit heeft beheerst wil zich nu transformeren, zodat zij gereinigd het nieuwe tijdperk kan ingaan. Ook de mens die denkt hiermee niets van doen te hebben, heeft in een eerdere existentie meegewerkt aan het karma, zoals in de Akasha is afgedrukt. Daarom zijn wij juist in deze tijd geïncarneerd. Het is goed de mens ervan bewust te maken om niet in angst te leven, maar in de positieve voorstelling te gaan staan van de wereld die komen gaat. U maakt hiervan deel uit en kunt die positiviteit versterken door boven de emoties te staan.


Dit boek bestaat uit de volgende hoofdstukken:

Inleidingen
Politiek en oorlogen
Het Midden-Oosten als karmisch brandpunt
Midden- en Oost-Europa en de Europese eenwording
Kolonialisme, immigratie en terrorisme
Democratie, openbare orde en criminaliteit
Het Vissentijdperk
(De uitwerkende krachten van het Vissentijdperk)
Milieu en gezondheid
(De geofysische en klimatologische manifestaties van de omwenteling)
Voorspellingen
(Voorspellingen en eindejaarsboodschappen)
Bijlage: Een kosmische opdracht

De meesters van de Witte Broederschap zijn lichtwezens in de Kosmos. Eens waren zij mensen als u en ik. Zij hebben het pad van incarnatie en reïncarnatie voltooid. Een van hen is meester Lanto. Reeds vele jaren geven deze lichtwezens prachtige en onthullende informatie, geënt op deze tijd, via trancemedium Daan Akkerman door aan het Esoterisch Genootschap van de Kring van Verbondenen. Deze informatie, die in twintig jaren verzameld werd, wordt nu in een serie boeken openbaar gemaakt. In deze aflevering is de informatie geselecteerd en gebundeld rondom het thema van de grote omwenteling naar het Aquariustijdperk.

Ziekte, karma en de weg naar genezing

De wet van oorzaak en gevolg " karma " is eenvoudig maar ook complex. Veel mensen zijn zich nauwelijks bewust van hun karma en hun eigen keuze om een bepaalde leerschool door te maken. Juist nu is kennis over de wet van karma belangrijk om bewustzijn te krijgen op wat er gebeurt en staande te blijven in een wereld die in beroering is.. Esoterisch gezien is ziekte ook een karmisch verschijnsel en dus een gevolg van wat je eerder zelf veroorzaakt hebt. Wanneer je ziek bent, geeft dat aan dat er een disbalans is. Je kunt die herstellen, zo zeggen de meesters van de Witte Broederschap, door jezelf te bevragen: waarom heb ik deze ziekte, wat kan ik ervan leren, kan ik het accepteren?. Ziekte hoort bij het leven op aarde en heeft niets met straf of noodlot te maken. Het is een leerschool om weer in harmonie te komen. Niemand kan dat van ons overnemen, geen dokter of hulpverlener. Je kunt er wel in ondersteund worden en je zelfhelend vermogen is heel groot.. De meesters geven ook uitleg over zowel reguliere als alternatieve geneesmethoden. Ze hebben er geen oordeel over, want de mens heeft een vrije wil, maar ze waarschuwen ons wel.. De meesters van de Witte Broederschap zijn lichtwezens in de Kosmos. Eens waren zij mensen als jij en ik. Zij hebben het pad van incarnatie en reïncarnatie voltooid. Een van hen is Meester Lanto. Reeds vele jaren geven deze lichtwezens prachtige en onthullende informatie via trancemedium Daan Akkerman door aan het Esoterisch Genootschap van de Kring van Verbondenen. Deze informatie, geent op deze tijd: de overgangstijd van het Vissen- naar het Aquariustijdperk, werd vanaf 1986 verzameld en wordt nu in een serie boeken openbaar gemaakt.